Bingoavond vrijdag 13 oktober

Ons doel is bereikt!

De crowdfunding die wij samen met de Regiobank Winterswijk zijn gestart om bingo’s te kunnen organiseren, is succesvol verlopen. Het doel is ruimschoots behaald. Hierbij willen wij iedereen die heeft gedoneerd, hartelijk bedanken.

Stichting Samen Senang is een groep mensen die voor én met de mensen uit de wijk een ontmoetingscentrum/wijkcentrum in het leven heeft geroepen.
De werkgroep bestaat uit een aantal personen die allen hetzelfde doel hebben, namelijk gezellige inloopochtenden organiseren voor alle bewoners uit de wijk.

Iedereen is welkom, ongeacht geloof, geaardheid, leeftijd etc..