Stichting Samen Senang is een groep mensen die voor én met de mensen uit de wijk een ontmoetingscentrum/wijkcentrum in het leven heeft geroepen.
De werkgroep bestaat uit een aantal personen die allen hetzelfde doel hebben, namelijk gezellige inloopochtenden organiseren voor alle bewoners uit de wijk.

Iedereen is welkom, ongeacht geloof, geaardheid, leeftijd etc..